Con đường KỲ DIỆU

tải

Đức Giê-hô-va phán: “Hãy đứng bên các nẻo đường và nhìn xem, Hãy tìm hiểu những đường lối xa xưa, Xem đâu là đường ngay nẻo chính và đi con đường ấy, Hãy tìm nơi an nghỉ cho linh hồn mình.
Giê-rê-mi 6:16a

LỜI GIỚI THIỆU

Ở Đông Phương, rất nhiều người (trong đó có một số đông trí thức) lầm tưởng rằng Cơ Đốc Giáo bắt nguồn từ Hoa Kỳ. Đây là một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Cuốn sách nhỏ này sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng Cơ Đốc Giáo là một “tôn giáo” lâu đời nhất trên thế giới (từ “tôn giáo” ở đây được dùng rất miễn cưỡng, do sự giới hạn của ngôn ngữ).

Cơ Đốc Giáo bắt đầu vào 2000 năm trước Công Nguyên, rất lâu trước thời gian người ta cho rằng đức Phật xuất hiện, trước cả Khổng Tử, Pla-tô, Arít-xtốt, và rất nhiều vĩ nhân khác. Bắt nguồn từ nước I-rắc ngày nay, Cơ Đốc Giáo phát triển sang Y-sơ-ra-ên và từ đó, câu chuyện về một con đường kỳ diệu đã lan ra khắp thế giới. Tính đến nay có khoảng hai tỷ người trải qua nhiều thế kỷ đã nhận biết và đi theo con đường kỳ diệu có từ rất xa xưa đó. Nó cũng gắn liền với rất nhiều câu chuyện vĩ đại và phi thường được kể đi kể lại qua nhiều thế hệ khác nhau của nhiều dân tộc trên khắp thế giới.

Những gì bạn sắp đọc được trong vài phút tới có thể thay đổi cuộc đời bạn. Do đó, xin hãy đọc thật cẩn thận, chậm rãi và nếu có thể, hãy cầu xin Thượng Đế để Ngài chỉ cho bạn thấy được sự thật trong một thế giới hỗn loạn và đầy sự giả dối này.

Con đường KỲ DIỆU

Kinh Thánh kể lại rằng từ thuở sơ khai, Thượng Đế đã tạo dựng nên vũ trụ, các ngôi sao, trái đất và hai con người đầu tiên (A-đam và Ê-va). Thượng Đế để họ sống trong vườn Ê-đen xinh đẹp, chỉ dặn họ một điều là không được ăn trái của một cây trong vườn. Thế nhưng, hai tổ phụ đầu tiên của chúng ta đã không vâng lời Thượng Đế, kết quả là họ đã ăn trái cấm, mang bệnh tật, đau khổ, bất công, chiến tranh … và cả sự chết vào thế giới này. Tuy nhiên, cũng vào khoảng thời gian đó, Thượng Đế đã hứa với những con người đầu tiên này rằng sẽ có một ngày, Ngài sẽ ban một Đấng Cứu Thế để phục hồi mối quan hệ giữa con người với Ngài. Nếu họ tin vào lời hứa của Thượng Đế thì họ sẽ được cứu.

“A-đam và Ê-va bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen” (Sáng Thế Ký 3:22-24)
“Nô-ê và Chiếc Tàu Lớn” (Sáng Thế Ký 6-8)

Theo Kinh Thánh, trải qua vài thế hệ, con cháu của A-đam và Ê-va không hề thay đổi, họ tiếp tục không vâng lời Thượng Đế và bắt đầu nổi loạn với Ngài đến nỗi Ngài phải quyết định hủy diệt loài người bằng một trận đại hồng thủy. Chỉ có một gia đình công chính của Nô-ê (có tổng số là tám người) đã được cứu bằng cách ở trong một chiếc tàu lớn được đóng kín cùng với mọi loài thú trên trái đất, mỗi loài một cặp.

Chữ “chiếc thuyền” trong tiếng Hoa được tạo thành từ 3 bộ và mỗi bộ có ý nghĩa lần lượt là: “vessel: tàu, eight: tám, people: người”, chính điều này đã tạo nên giả thuyết rằng người Trung Hoa cổ xưa (khoảng 3000 năm trước Công Nguyên) cũng đã biết đến sự kiện này. Điều này cũng là một trong những minh chứng chứng minh rằng những sự kiện cổ xưa được ghi chép trong Kinh Thánh là chính xác và có thật (Sang-Thé-Ký 7:13). Xem hình minh họa sau đây:

(tàu) (tám) (người) (chiếc thuyền)

Sau đó, Thượng Đế hạ lệnh cho Nô-ê và con cháu ông tản ra sinh (Sang-Thế-Ký 8:18-19) và sống khắp mặt đất (Sang-Thế-Ký 9:1). Tuy nhiên, hậu duệ của Nô-ê đã phớt lờ mệnh lệnh của Thượng Đế, định cư ở Ba-by-lon (thuộc I-rắc cổ đại) và ở đó, họ xây tháp Ba-bên cao tận trời để khỏi bị tản mác khắp mặt đất.

“Tháp Ba-bên” (Sáng Thế Ký 11:1-9)

Việc xây dựng tháp Ba-bên minh chứng cho sự kiêu ngạo của con người vì họ tin rằng họ có thể đạt được những thành tựu to lớn mà không cần màng tới Thượng Đế. Ngoài ra, họ cũng bất tuân lời Ngài khi không tản mác ra khắp mặt đất, quyết định tự tập lại ở Ba-bên để làm rạng danh chính họ (Sáng-Thế-Ký 11:4). Lúc đó, mọi người nói cùng một ngôn ngữ nhưng chính vì sự kiêu ngạo đó, Thượng Đế đã làm lộn xộn tiếng nói chung của họ và làm họ không còn hiểu nhau nữa (Sáng-Thế-Ký 11:7). Sự lộn xộn đó làm cho cuộc sống và công việc của con người trở nên ngày càng khó khăn và vì thế họ bắt đầu tìm kiếm người nào nói cùng một ngôn ngữ và bắt đầu tản ra sinh sống khắp mặt đất. Tuy nhiên, họ vẫn đi theo ý riêng của mình và không quan tâm đến việc nhận biết Thượng Đế.

Con người bắt đầu tạo ra những tôn giáo cho riêng mình

Mặc dù tổ tiên của chúng ta là những người nhận biết Thượng Đế một cách cá nhân nhưng sự hiểu biết đó đã mất dần theo thời gian. Con người bắt đầu tạo ra những tôn giáo cho riêng mình. Một vài người nghĩ rằng con người cũng giống như loài vật nhưng cải tiến (tiến hóa) hơn. Một vài người khác lại nghĩ rằng tổ tiên của loài người là các “vị thần”. Những người khác lại cho rằng vũ trụ luôn luôn tồn tại và đưa ra những nguyên tắc sống về mặt đạo đức nhằm tránh đi những đề tài liên quan đến Thượng Đế. Con người bắt đầu thờ phượng cây cỏ, sông suối, tổ tiên, mặt trời, mặt trăng … và rất nhiều thứ khác. Một vài người khác lại nói rằng mọi người đều là Thượng Đế. Sự nhận biết về lời hứa khi xưa và về con đường kỳ diệu đưa loài người quay về với Thượng Đế đã bị mai một.

Do Thái Giáo
Hồi giáo
Ấn Độ Giáo
Phật Giáo
Khổng Tử Giáo
Chủ Nghĩa ngoại Giáo

Lời hứa đặc biệt

Khoảng 4000 năm trước đây (trước triều đại các vua Hùng ở Việt Nam), Thượng Đế đã nói chuyện với một người tên là Áp-ra-ham tại một khu vực gọi là U-rơ, ngày nay gọi là I-rắc. Áp-ra-ham sinh ra năm 2166TCN và sống giữa một dân (nhóm dân, dân tộc) đi theo truyền thống thờ phượng những thần mà họ tự tạo ra.

I-rắc cổ đại thời kỳ Áp-ra-ham, năm 2100 trước Công Nguyên (Sáng- Thế-Ký 11-12)

Thượng Đế đã gọi Áp-ra-ham rời cha mẹ cùng quê hương mình để đi đến một vùng đất mới mà Ngài sẽ chỉ cho ông (Sang-Thế-Ký 12:1-3). Khi 75 năm, Ápra-ham đã vâng lời Thượng Đế và đã trở thành một tổ phụ của dân Do Thái (người Y-sơ-ra-ên) và người Ả-rập.

Nhưng qua con cháu ông, Thượng Đế đã hứa rằng tất cả mọi dân tộc sẽ được chúc phước bởi hậu thế ông, Ngài là Đấng đã hứa với tổ phụ của loài người từ ban đầu (Sang-Thế-Ký 12:3).

“Áp-ra-ham rời quê hương theo lời gọi của Thượng Đế” (Sáng thế ký 12:1-4)

Thượng Đế đã ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham và nước của ông trở thành rất lớn. Sau đó, họ bị nước Ai Cập bắt làm nô lệ (Xuất-Ai-Cập-Ký 1), nhưng vào khoảng năm 1446 trước Công Nguyên, Ngài bèn sai phái một con người vĩ đại tên là Môi-se đến để giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ ở Ai Cập.

Môi-se Người Giải Thoát

Môi-se được 80 tuổi khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông đương đầu với Pha-ra-ôn với đòi hỏi của Đức Chúa Trời: “Hãy để cho dân Ta đi” (Xuất 3). Dầu Pha-raôn lúc đầu từ chối, Đức Chúa Trời đã giáng xuống các tai họa trên dân tộc của ông, và cuối cùng ông đã để cho dân Y-sơ-ra-ên/Do Thái ra đi (Xuất 4-10).

Trước khi Đức Chúa Trời giáng tai vạ cuối cùng, Ngài bảo Môi-se nói với dân sự mình (dân Y-sơ-ra-ên/Do Thái) hãy giết một con chiên đực không tì vết làm của tế lễ và bôi huyết nó lên hai cây cột và mày cửa chính của mỗi nhà. Huyết này sẽ bảo vệ họ khỏi Thiên Sứ Hủy Diệt mà Đức Chúa Trời sắp sai đến để trừng phạt dân Ai Cập.

Người Do Thái bôi huyết của con chiên bị giết lên cửa nhà để bảo vệ ngôi nhà khỏi “Thiên Sứ Hủy Diệt” (Xuất 12:21-23)

Người Do Thái đã vâng lời Đức Chúa Trời, và bôi huyết của các con chiên lên cửa chính nhà họ. Khi Thiên Sứ Hủy Diệt đến, Đúc Chúa Trời thấy huyết đó và chừa những gia đình có cửa chính được đánh dấu bằng huyết của chiên con. Pha-ra-ôn cuối cùng đã cho phép người Do Thái rời Ai Cập. Gần hai triệu người đã theo Môi-se ra khỏi Ai Cập. Sau đó Pha-ra-ôn đã đổi ý và sai quân đội của mình đuổi theo dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ lớn lao và khiến Biển Đỏ mở ra cho dân Ngài đi qua, và khiến các bức tường nước sập xuống trên những người Ai Cập đang đuổi theo. Quân đội Ai Cập đã bị hủy diệt (Xuất 14:21-29).

Luật pháp của Thượng Đế

Thượng Đế đã dẫn dắt Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên đến một nơi gọi là núi Si-na-I, nơi Thượng Đế ban cho họ 10 điều răn để làm theo. Việc chấp thuận tuân theo 10 điều răn được xem như là một dấu hiệu chứng tỏ rằng họ đồng ý trở thành một dân tộc thánh thuộc về Thượng Đế. Dù Thượng Đế đưa họ vào vùng đất mà Ngài hứa ban nhưng họ vẫn vô ơn đối với Thượng Đế, vẫn sống theo ý riêng của họ, không nhớ đến Ngài và con đường kỳ diệu của Ngài.

“Môi-se nhận 10 Điều Răn trên núi Si-na-i” (Xuất-Ai-Cập-ký 19-20)

Người sẽ gánh thay những tội lỗi của con người

Thay vì phải hủy diệt họ vì những tội lỗi họ đã làm thì Thượng Đế lại đưa ra một phương cách có thể giúp cho họ được tha thứ. Ngài bảo họ mang một con chiên không tì, không vết (không có khiếm khuyết, nhược điểm), và khỏe mạnh đến trước nơi họ thờ phượng Ngài. Người nào phạm tội với Thượng Đế sẽ đặt một tay lên đầu con chiên, tượng trưng cho việc chuyển giao tội lỗi của mình cho con chiên. Sau đó con chiên ấy sẽ bị giết đi, chịu chế thay cho người phạm tội. Điều này xảy ra vào khoảng năm 1400 trước Công Nguyên, con người vẫn đi theo đường lối riêng của mình.

“Sự chuyển đổi tượng trưng của tội lỗi con người sang con chiên sinh tế” (Lê-vi-ký 1:4)

Khoảng năm 1000 trước Công Nguyên, quanh thời điểm một số người cho là
giai đoạn trị vì của vua Hùng Vũ Vương (năm 1054-năm 969 trước Công Nguyên) trong cuối triều đại Hồng Bàng theo truyền thuyết, Đức Chúa Trời đã dấy lên Đa-vít, một hậu duệ của Áp-ra-ham, để trở nên một vị vua lớn trong Do Thái, và Đức Chúa Trời đã phán rõ ràng, Đấng được hứa ban cho A-đam và Êva, và sau này với Áp-ra-ham, sẽ sinh ra từ Đa-vít và sẽ trị vì trên ngôi Đa-vít đời đời. Đức Chúa Trời đã phán rằng vị Vua tương lai này sẽ là một “con trai của Đa-vít” (Thi-Thiên 2:7; Ma-thi-ơ 1:1).

Thời gian trôi qua, Thượng Đế sai phái nhiều tiên tri lớn đưa ra những lời tiên tri và giải thích rõ thêm về “một người” và những câu chuyện về tình yêu vô điều kiện của “Người này”. Họ nói rằng “Người này” sẽ được sinh ra tại một ngôi làng nhỏ tên là Bết-lê-hem và “gốc tích của Ngài đã vốn có từ ngàn xưa” (Mi-chê 5:1). “Đứa trẻ đó” được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh nhưng Ngài cũng được gọi là “Cha Đời Đời” (Ê-sai 9:6).

Sự Giăng sinh Kỳ Diệu

Cuối cùng, cách đây khoảng hai ngàn năm (trước khi cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra, khoảng 40 năm sau Công Nguyên), những lời tiên tri kỳ lạ này đã xảy ra tại quốc gia Y-sơ-ra-ên. Một thiên sứ đã hiện ra cùng một thiếu nữ tên là Ma-ri. Dù cô là một trinh nữ nhưng thiên sứ nói rằng cô sẽ sinh một đứa trẻ và đặt tên là “Giê-xu” vì Ngài sẽ “cứu dân Ngài ra khỏi tội lỗi” (Ma-thi-ơ 1:21). Vì chính quyền ra lệnh điều tra dân số nên Ma-ri và chồng hứa của mình là Giô-sép (Ma-ri và Giô-sép được hứa gả cho nhau nhưng chưa ăn ở cùng nhau (Ma-thi-ơ 1:25) cho đến khi Chúa Giê-xu sinh ra) phải trở về Bết-lê-hem (quê hương của Giô-sép) để khai báo hộ tịch.

“Nàng Ma-ri hạ sinh hài nhi Giê-Xu ở Bết-lê-hem” (Lu-ca 2:1-7)

Khi đương ở đó, Ma-ri đã hạ sinh hài nhi Giê-xu trong một chuồng gia súc thấp hèn, ứng nghiệm với lời tiên tri hàng nghìn năm trước. Trong đêm đó thiên sứ cũng hiện ra cùng các kẻ chăn chiên ở Bết-lê-hem để báo tin rằng “Đêm nay đây, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi, Ngài là Đấng Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:11).

“Thiên sứ báo tin cho các kẻ chăn chiên về Chúa Giê-xu giáng sinh (mới sinh ra) ở Bết-lê-hem” (Lu-ca 2:8-20)

Chúa Giê-xu vừa là Thượng Đế vừa là con người thuộc dòng dõi của vua Đa-vít (khoảng 1000 năm trước Công Nguyên) cũng là con cháu của Áp-ra-ham (khoảng 2166 năm trước Công Nguyên).

Chúa Giê-xu đã lớn lên tại Y-sơ-ra-ên và trở nên vô cùng khôn ngoan, được mọi người yêu mến. Khi Ngài được 30 tuổi thì đó cũng là lúc Ngài bắt đầu công việc Thượng Đế giao phó. Vì Chúa Giê-xu là Thượng Đế, Đấng đã bằng lòng làm người cách đây hơn hai ngàn năm nên Ngài cũng là Đấng hiện hữu muôn đời.

Chúa Giê-xu đã từng nói rằng: “Ta với Cha là một” (Giắng 10:30), và “Trước khi có Áp-ra-ham thì ta đã hiện hữu rồi” (Giăng 8:58). Bằng cụm từ “ta đã hiện hữu”, Chúa Giê-xu muốn khẳng định rằng Ngài không có “khởi đầu”, Ngài luôn luôn tồn tại, từ rất lâu rồi, từ trước khi A-léc-xan-đơ Đại Đế, Xô-crat (một triết gia Hy Lạp cổ đại), Khổng Tử và Đức Phật … được sinh ra. Ngài cũng chính là Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ này (Giăng 1:2-3; Cô-lô-sê 1:16-17; Hêbơ-rơ 1:3).

Người duy nhất vô tội

Khi Chúa Giê-xu bắt đầu dạy về nước của Thượng Đế, thì có một vị tiên tri lớn khi nhìn thấy Chúa Giê-xu thì nói rằng: “Hãy ngắm xem Chiên con của Thượng Đế, Đấng đã đến để cất lấy tội lỗi của nhân loại” (Giăng 1:29).

Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời hoàn hảo. Ngài không bao giờ phạm tội ngay cả khi Ngài bị cám dỗ trong mọi lĩnh vực của đời sống mà chúng ta phải trải qua (Hê-bơ-rơ 4:15; 1 Phi-ê-rơ 2:22; 1 Giăng 3:5). Rồi đến tuổi 33, theo như chương trình mà Thượng Đế (tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh) đã hoạch định từ trước khi dựng nên vũ trụ (Công-vụ 2:23, 4:27-28), Chúa Giê-xu bị bắt và bị tra khảo để kết án Ngài phạm thượng với Thượng Đế (vì Ngài nói Ngài bình đẳng với Thượng Đế). Dù một thẩm phán La Mã tìm cách tra hỏi Ngài nhưng không hề tìm thấy một lỗi nào ở Ngài (Giăng 18:38; 19:4,6). Tuy vậy, họ vẫn kết án Ngài phải chết do những sức ép từ giới lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng đó chính là kết quả mà Thượng Đế đã định trước.

Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá để chết thay cho tội lỗi của loài người” (Ma-thi-ơ 27, Giăng 19)

“Vì Thượng Đế yêu nhân loại đến nỗi ban Con Một của Ngài (là Chúa Giê-xu) hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư mất nhưng có sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Chúa Giê-xu đã bị treo trên một cái cây (có hình thập giá) để chết. Chiên con công chính đã chết thay cho chúng ta, và bị chôn.

“Chúa Giê-xu sống lại” (Ma-thi-ơ 28; I Cô-rinh-tô 15:3-9)

Nhưng chỉ ba ngày sau, Ngài từ cõi chết sống lại. Sự kiện khó tin này được minh chứng bởi 500 người đã thấy Chúa sống lại (I Cor-rin-tô 15:6). Ngài nói chuyện với họ, ôm lấy họ, đi cùng họ và dạy dỗ họ trong 40 ngày.

Sau đó, Ngài về trời với lời hứa rằng NGÀI SẼ TRỞ LẠI! (Giang 14:2-3; Mathi-ơ 26:64; Mác 14:62) Trước khi Ngài về trời, Ngài dặn dò các môn đồ rằng hãy đi khắp thế gian và nói cho mọi người nghe điều này để họ cũng tìm thấy “Con Đường Kỳ Diệu” và được cứu (Mat-thi-ơ 28:18-19; Công Vụ 1:8).

Và từ đó trở đi, lẽ thật về Chúa Giê-xu được truyền ra khắp quốc gia Y-sơ-ra-ên và trên toàn thế giới.

Con Đường Kỳ Diệu

Kể từ khi Chúa Giê-xu về trời thì mọi người vẫn tiếp tục đi theo đường lối riêng của họ và không hề nghĩ đến Thượng Đế (Ma-thi-ơ 7:13-14). Một số người đi theo tôn giáo và triết lý xưa do con người tạo ra. Một số người khác thì tạo ra những tôn giáo và triết lý mới. Hầu hết đều phớt lờ trước Con Đường Kỳ Điệu đưa con người quay về với Thượng Đế, con đường có thể tìm về nguồn gốc của lời hứa mà Thượng Đế đã lập với tổ phụ của chúng ta hơn 6000 năm trước và lời hứa ấy được lập lại với Áp-ra-ham, nhấn mạnh rằng con đường kỳ diệu ấy là “một nguồn phước dành cho mọi dân tọc” (Sáng thế ký 12:3), và đối với Y-sơra-ên như là “Con trai” đời đời (Thi-Thiên 2:7; Ma-thi-ơ 1:1). Chúa Giê-xu chính là giải pháp (con đường) của Thượng Đế để mọi tội lỗi của chúng ta được tha thứ (Giăng 14:6). Ngài là Con Người Hoàn Hảo (thay cho chúng ta) đã chết thay cho tội lỗi của thế giới này (Giăng 1:29; Ê-phê-sô 1:7; Khải Huyền 1:5).

Chúa Giê-xu nói rằng “Ta là người chăn nhân từ (nhân lành) hy sinh tính mạng vì đàn chiên” (Giăng 10:11; I Phi-e-rơ 2:25)

Lẽ thật tuyệt vời này hiện này dành cho tất cả chúng ta. Chỉ bởi việc đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu và sự chết của Ngài trên thập tự giá VÌ TẤT CẢ CHÚNG TA, là Đấng thay thế cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể được tha thứ mọi điều sai trật cũng như được phục hồi lại mối quan hệ với Thượng Đế (2 Phi-e-rơ 2:24; II Cô-rinh-tô 5:21)! Chúng ta có thể sống mãi mãi với Ngài trong một nơi tuyệt đẹp, lạ lùng, vui sướng, thú vị và an bình (Giăng 10:28-29). Nếu chúng ta từ bỏ việc dựa vào chính mình, từ bỏ việc cố gắng tìm cách vào thiên đàng bằng cách làm điều tốt lành (Rô-ma 10:1-3; Ê-phê-sô 2:8-9), và CHỈ tin cậy vào Con một của Đức Chúa Trời (Con Đường Kỳ Diệu), thì chúng ta có thể được tha thứ, và sống mãi mãi với Đức Chúa Trời (Khải Huyền 21:1-4).

Chúa Giê-xu phán “Ta là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống, chẳng bởi ta thì
không ai đến được cùng cha”
… (Giăng 14:6) “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28). Bạn có muốn biết Đức Chúa Trời, và biết rằng bạn được tha thứ tất cả tội lỗi của bạn không (I Giăng 5:13)? Hãy cầu xin Chúa Giê-xu tha thứ bạn, xin Ngài làm Chủ cuộc sống bạn, và đặt trọn niềm tin của bạn nơi Ngài để được cứu (Giăng 3:16). Ngài sẽ bước vào cuộc sống của bạn, ban cho bạn một tấm lòng mới, đặt Thần Ngài trong bạn, và THAY ĐỔI bạn (Khải Huyền 3:20; Ê-xê-chiên 36:26-27).

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa Giê-xu, xin vui lòng liên hệ với người đã cho bạn biết về quyển sách nhỏ này.

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi
được yên nghỉ”
(Ma-thi-ơ 11:28).